Bölüm Hakkında

 

 

 

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ BÖLÜMÜ

 

 

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak eğitim ve öğretim çalışmalarını yürütmektedir. Üniversitelerde okutulması zorunlu olan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersi bölümümüz tarafından verilmektedir. 2012 bahar dönemi itibariyle isteyen öğrenciler söz konusu dersi uzaktan eğitim yoluyla da alabilmektedir.

 

 

Ayrıca Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü'nde Yüksek Lisans ve Doktora programı bulunmaktadır. Lisansüstü programlarında öncelikli olarak öğrencilerin Modern Türkiye Tarihi’nin siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeleri hakkında bilgi birikimlerini artırmaları hedeflenmektedir. Bu doğrultuda programda verilen dersler aynı zamanda öğrencilerin eleştirel ve analitik düşünme becerilerini artırmaya yöneliktir. Eğitim süresi içerisinde öğrencilerin bu beceriyi kendi araştırma alanlarına taşımaları, çalışmalarını farklı disiplinlerin katkılarına açık olarak yürütebilmeleri sağlanmaktadır. Öğrencilerin uzmanlaşmak istedikleri alanlarda gelişmelerini artırmaları için farklı disiplinlerden dersler almalarına imkân verilmekte, üniversitelerin tarih, siyaset bilimi, iktisat, edebiyat, sosyoloji gibi bölümleriyle işbirliğine gidilmektedir.

 

 

Modern Türkiye Tarihi’ni öğrenme bağlamında çok yönlü ve kapsamlı bir birikim sağlarken, aynı zamanda analitik ve eleştirel düşünme, nitelikli araştırma ve yayın yapma becerileri kazandıran YTÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Doktora programı mezunları üniversitelerde öğretim üyesi, öğretim görevlisi veya okutman olarak, yine çeşitli eğitim kurumlarında öğretmen ve projelerde de nitelikli araştırmacı olarak iş bulabilmektedirler.

 

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü’nde her sene Mayıs ayında Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Lisansüstü sempozyumu düzenlenerek bölüm öğrencilerinin diğer üniversite öğrencileriyle iletişimi ve bilgi alışverişi sağlanmaktadır. Ayrıca, ERASMUS değişim programı çerçevesinde yurtdışına öğrenci gönderilmekte ve gelen öğrenciler kabul edilmektedir.

 

 

Bölümde iki doçent, iki yardımcı doçent, bir öğretim görevlisi, dört okutman ve üç bölüm sekreteri çalışmaktadır.