MAZERET SINAVINA GİRİŞ ŞARTLARITüm Duyurular
03
KAS

 

 

 

 

 

 

Mazeret sınavlarına girebilmek için gerekli olan şartları belirleyen yönetmelik için

 

 

 

 

http://www.ogi.yildiz.edu.tr/ogi/6/Y%C3%B6netmelikler-ve-Y%C3%B6nergeler/36

 

 

 

 

adresinden "9-YTÜ Yarıyıl İçi Sınavı İçin Mazeretlerin Kabulü ve Mazeret Sınavlarının Yapılış

 

 

Esasları (07.02.2013 tarih ve 2013-3 say.Sen.Kar.)"  isimli dosyanın incelenmesi gerekmektedir.