Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi MUAFİYET SINAVI Tüm Duyurular
20
ARA

 

 

 

 

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II  dersinin muafiyet sınavı 3 Ocak 2019, Perşembe günü 17.00-18.00 saatleri arasında Davutpaşa Kampüsü’nde yapılacaktır.

 

 

Sınav yerlerini gösteren listeler ekte yayınlanmıştır. Öğrencilerin bu listelerden mutlaka numaralarını, isimlerini ve sınava girecekleri sınıfları kontrol etmeleri gerekmektedir.

 

Muafiyet sınavı başvuruları 17-21 Aralık 2018 tarihleri arasında  https://e-ogrenci.yildiz.edu.tr/basvuru/muafiyet adresi üzerinden yapılacaktır. 

 

Muafiyet sınavı 40 soru, çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır. Sınavdan alınan not doğrudan USİS sistemine işlenecektir. 50'nin altında olan notlar başarısız olarak değerlendirilecektir. 

 

 

 

Not Dönüşüm Tablosu


        AA : 90-100


        BA : 80-89


        BB : 70-79


        CB : 60-69


        CC : 50-59

 

 

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II  Ders İçeriği

 

 **   1923’ten 1945’e Türkiye’de Siyasal Yaşam / Cumhuriyet İdeolojisinin Oluşumu ve İnkılaplar / Toplumsal Dönüşüm / Kültürel Dönüşüm / Ekonomi / Dış Politika

 

**   Türkiye’de Çok Partili Siyasal Hayata Geçiş (1945-1950)

 

**   1950’den 1980’e Türkiye’de Siyaset, Ekonomi ve Toplumsal Gelişme

 

 

 

İlgili Dökümanlar

 

 

 

 

     Muafiyet Sınavı Sınıf Listesi