Mazeret Sınavına Giriş Şartları

 

 

 

 

 

 

Mazeret sınavlarına girebilmek için gerekli olan şartları belirleyen yönetmelik için

 

 

 

 

 

http://www.ogi.yildiz.edu.tr/ogi/6/Y%C3%B6netmelikler-ve-Y%C3%B6nergeler/36

 

 

 

 

adresinden "8-YTÜ Yarıyıl İçi Sınavı İçin Mazeretlerin Kabulü ve Mazeret Sınavlarının Yapılış

 

 

Esasları (16.04.2015 tarih ve 2015-01-32 say.Sen.Kar.)"  isimli dosyanın incelenmesi gerekmektedir.